The data privacy settings of your browser prevent this site from functioning properly. Please open the site in a new tab. Alternatively, you can allow cross-sitetracking in your browser.
Open in new tab
Sales Representative Backoffice (m/f/d), Obchodní zástupce Backoffice (m/ž/d) - Job Regensburg - Jobs

Sales Representative Backoffice (m/f/d), Obchodní zástupce Backoffice (m/ž/d)

The nal von minden GmbH is specialized in the development, production and distribution of professional in-vitro diagnostics. We supply our customers worldwide with innovative and high quality products, especially in the fields of drug analysis and clinical diagnostics. Our range includes rapid tests and laboratory tests (ELISA, EIA) for reliable diagnostics in the fields of infectiology, pediatrics, gynecology, urology, cardiology, gastroenterology, toxicology and others. In addition, there are innovative point-of-care test devices and reader systems. Currently nal von minden GmbH employs about 200 people at 8 different locations in Europe. For more than 35 years dealers, doctors, clinics, laboratories and authorities have been among our partners and customers.
 

For our international Sales Team  we are looking for a new colleague (m/f/d) for the Back Office for 30 to 40 hours/week (In our Regensburg Office and/or Home-Office). Focus on the sales region Czech Republic.

----------------------------------------------

Spolecnost nal von minden GmbH se specializuje na vývoj, výrobu a distribuci profesionální in-vitro diagnostiky. Svým zákazníkum po celém svete dodáváme inovativní a vysoce kvalitní produkty, zejména v oblasti analýzy léciv a klinické diagnostiky. Náš sortiment zahrnuje rychlé testy a laboratorní testy (ELISA, EIA) pro spolehlivou diagnostiku v oborech infektologie, pediatrie, gynekologie, urologie, kardiologie, gastroenterologie, toxikologie a dalších. Krome toho dodáváme inovativní prístroje pro okamžitou diagnostiku a ctecí zarízení. V soucasné dobe zamestnává spolecnost nal von minden GmbH približne 200 lidí na 8 ruzných místech v Evrope. Již více než 35 let patrí mezi naše partnery a zákazníky prodejci, lékari, kliniky, laboratore a úrady.
 

Pro náš prodejní exportní tým hledáme nového kolegu (m/ž/d) do Back Office na 30 - 40 hodin týdne (v naší kancelári v Regensburgu a/nebo Home-Office). Zamerení na prodejní region Ceská republika

Your Task:

 • Entering and managing orders and customer data using the CRM database
 • Taking over the correspondences with customers regarding the dunning process
 • Taking over the team's own telephone switchboard with direct customer contact
 • Tracking and monitoring deliveries, maintaining contact with suppliers
 • Supporting the sales team
------------------------------------------

Vaše úkoly:
 • Zadávání a správa objednávek a údaju o zákaznících pomocí databáze CRM
 • Prevzetí korespondence se zákazníky týkající se vyrizování urgencí a upomínek
 • Prevzetí vlastní telefonní ústredny týmu s prímým kontaktem se zákazníky
 • Sledování a monitorování dodávek, udržování kontaktu s dodavateli
 • Podpora prodejního týmu

Your Profile:

 • First experience in sales or internal sales advantageous
 • Fluent in written and spoken Czech
 • Good knowledge of English, knowledge of German is desirable
 • Commitment and strong communication skills
 • Solid knowledge of MS-Office
 • Quick perception and critical thinking
 • Independent and detail-oriented way of working

--------------------------------------------
 

Váš profil:

 • Predchozí zkušenosti s prodejem nebo interním prodejem výhodou
 • Plynulá znalost ceštiny slovem i písmem
 • Dobrá znalost anglictiny, Znalost nemeckého jazyka je žádoucí
 • Angažovanost a silné komunikacní dovednosti
 • Dobrá znalost práce s MS-Office
 • Rychlý úsudek a kritické myšlení
 • Samostatnost a zamerení na detail
What you can expect from us:
 • A varied range of tasks
 • A highly motivated, extremely cooperative team with a great atmosphere
 • Modern workplace equipment, home office also possible in some cases
 • A fast-growing company in a very future-oriented industry
 • An exciting product range
 • Flexitime model and working time account
 • subsidised company pension scheme
 • Supplementary company health insurance, graded according to length of service
 • various employee discounts through "corporate benefits
 • Daily free tea, coffee and mineral water

-------------------------------------------------


Co od nás mužete ocekávat:
 
 • Ruznorodá škála úkolu
 • Vysoce motivovaný, mimorádne spolupracující tým se skvelou atmosférou.
 • Moderní vybavení pracovište, v nekterých prípadech je možná i home office
 • Rychle se rozvíjející spolecnost v odvetví, které je orientováno na budoucnost.
 • Zajímavý sortiment výrobku
 • Model pružné pracovní doby a konto pracovní doby
 • dotovaný podnikový duchodový systém
 • Doplnkové podnikové zdravotní pojištení odstupnované podle délky služby.
 • ruzné zamestnanecké slevy prostrednictvím "firemních benefitu".
 • Denne zdarma caj, káva a minerální voda
Sales Representative Backoffice (m/f/d), Obchodní zástupce Backoffice (m/ž/d) - Job Regensburg - JobsSales Representative Backoffice (m/f/d), Obchodní zástupce Backoffice (m/ž/d) - Job Regensburg - Jobs